Klimentská výměna zdroje chladu

V administrativní budově na ulici Klimantská proběhla kompletní modernizace klimatizačního systému. Celý projekt byl rozdělen do několika etap.

Nejprve se přistoupilo k ekologické likvidaci stávajícího chladiva R22 a demontáži původního kondenzátoru umístěného na střeše budovy. Likvidaci provedla specializovaná firma. Poté byly na upravenou střešní konstrukci usazeny dva nové nízkohlukoví kondenzátory Güntner GVHX 080.1B/2x1-MS.E

Dalším krokem byla důkladná sanitace měděného potrubí rozvodů chladu. Tento úkon byl nezbytný z důvodu přechodu na nové, ekologicky šetrnější chladivo R410a. Vyčištěné potrubí bylo následně podrobeno tlakové zkoušce, která ověřila jeho těsnost a připravenost pro další použití. Ve strojovně pak proběhla výměna původní jednotky za novou klimatizaci Blue Box Tetris W LC 24.4 LN . Starý přístroj byl ekologicky zlikvidován. Nová jednotka byla propojena s vyčištěnými rozvody a celý systém byl naplněn chladivem R410a. Následovaly úpravy na hydraulickém systému a napojení klimatizace na měření a regulaci. Po důkladné revizi elektroinstalace byl modernizovaný systém podroben sérii zátěžových testů a uveden do plného provozu.

  • Typ stroje: Blue Box Tetris W LC 24.4 LN
  • Celkový chladící výkon: 230kW
  • Místo instalace: Praha - Klimentská
  • Termín realizace: 04/2014
Další reference
Úvod :: Klimentská výměna zdroje chladu

© 1996 - 2024 Blue team s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Stránky vytvořil MarMal.cz - tvorba webových stránek