O nás

Blue team s.r.o.

Společnost Blue team je firmou s ryze českým kapitálem bez podílu jakékoliv zahraniční firmy. Na českém trhu působíme od roku 1996. Sídlo firmy bylo téměř 20 let v Praze – Radotíně, avšak od 1. 2. 2014 nás najdete v Černošicích, kde máme potřebné a naprosto vyhovující zázemí ke splnění všech Vašich požadavků z oblasti klimatizace, chlazení a tepelných čerpadel.

Blue team byl již od svého vzniku úzce spjat s italským výrobcem klimatizace a chlazení Blue Box. Postupem času jsme se stali výhradním dovozcem klimatizace Blue Box pro Českou republiku.

Našim zákazníkům nabízíme odborné služby v oboru chlazení a klimatizace. Specializujeme se na klimatizační zařízení Blue Box, ale abychom pokryli požadavky svých zákazníků, rozšířili jsme dodávky i na další klimatizační zařízení. Jedná se zejména o kondenzátory a suché chladiče od renomovaných výrobců Guntner a thermokey. Jednotky Fancoil od společností Aertesi a Eurapo. Také portfólio tepelných čerpadel jsme rozšířili o výrobky Sinclair se kterými máme dlouhodobě velmi dobré zkušenosti a jejichž výrobky pokrývají zejména rezidenční trh.

Historie firmy Blue team dříve S&S klimatizace

Historie společnosti Blue team, s.r.o. (dříve S&S klimatizace) sahá do roku 1996. Vznik firmy byl vyvolán pozitivním ekonomickým vývojem a zvyšující se poptávkou po produktech z oblasti klimatizace a vzduchotechniky. Základním pilířem a nosným programem firmy je spolupráce s dnes již tradičním výrobcem klimatizačních zařízení, italskou firmou Blue Box.

Blue team se z počátku orientovala na dodávky nových zařízení pro klimatizaci velkých investičních celků a jejich následnou údržbu. S narůstajícím počtem instalovaných klimatizací však rostla poptávka i po doprovodných službách, dodávkách navazujících profesí a alternativních dodávkách komerční i bytové klimatizace. Na poptávku společnost reagovala zejména rozšiřováním servisního zázemí a příjímáním odborného personálu. Iniciovala vznik sesterských společností se zaměřením na topení, trubní rozvody, měření a regulaci a projekci.

Největší změny v historii firmy přišli začátkem roku 2014, kdy došlo ke změně názvu z S&S klimatizace na Blue team, s.r.o. a změnila se i adresa sídla.

Proč právě Blue team

Nový název společnosti odkazuje na klimatizace značky Blue Box, které jsme výhradním dovozcem a servisní organizací pro Českou republiku. Personální obsazení našeho týmu zůstává již několik let stabilní a nemění se ani v tomto období změn. Proto druhá část názvu evokuje rodinný charakter a soudržnost naší firmy. Naši zákazníci se mohou i nadále těšit na stejný osobní přístup a servis, jaký měli dosud.

Z Radotína do Černošic

Společně se změnou jména společnosti došlo i ke změně sídla firmy. Firma se z Radotína, kde působila od roku 1996 až do konce roku 2013, přesunula do zcela nových, prostornějších kanceláří v Černošicích, kde jsou k dispozici reprezentativní kancelářské prostory, větší skladovací plochy či parkovací místa pro zákazníky.

S ohledem na pozitivní  ekonomický vývoj, spokojenost zákazníků, zvyšující se poptávku po službách společnosti a v neposlední řadě na tradici se Blue team, s r.o. stala významným hráčem v oblasti klimatizace na českém trhu.

Úvod :: O nás

© 1996 - 2024 Blue team s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Stránky vytvořil MarMal.cz - tvorba webových stránek