Cembrit Beroun

Popis montáže:

Kompletní výměna stávajícího zdroje chladu YORK ve výrobním závodě Cembrit a.s. v Berouně za novou klimatizaci Blue box Kappa V evo.

V první fázi bylo ze stávající jednotky odsáto veškeré chladivo, jednotka byla odpojena od hydraulického systému. Hydraulický systém byl vypuštěn do přistavených nádob, jelikož se jedná o nemrznoucí směs. Poté byla jednotka naložena do kontejneru a odvezena k ekologické likvidaci externí firmou.

V druhé fázi byla na stávající konstrukci osazena nová klimatizační jednotka Blue box KAPPA V EVO 40.2. LN v nízkohlukovém provedení. Byly provedeny nové rozvody chlazené vody, osazeny armatury, teploměry a monometry. Jednotka byla dopojena na nový hydraulický rozvod, na kterém byla provedena tlaková zkouška, a poté byl opět naplněn nemrznoucí směsí. Na veškerých venkovních rozvodech byla provedena izolace včetně oplechování.
K jednotce byly nataženy nové napájecí kabely. Klimatizační jednotka byla opět připojena na externí MaR a uvedena do řádného provozu.

Rozsah realizace: ekologická likvidace stávající klimatizace YORK, dodávka, montáž a uvedení do provozu nové klimatizace Blue Box, úprava rozvodů chlazené vody, dopojení MaR, uvedení celého systému do řádného provozu
Typ zařízení: Klimatizace Blue Box Tetris W LC 24.4 LN (R410a)

Další reference
Úvod :: Cembrit Beroun – výměna zdroje chladu

© 1996 - 2024 Blue team s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Stránky vytvořil MarMal.cz - tvorba webových stránek