Tepelná čerpadla voda voda

Tepelné čerpadlo voda / voda o debírá teplo z vody, která buď přímo protéká výměníkem na primární straně tepelného čerpadla (otevřený primární okruh), nebo pomocí kolektorů (uzavřený primární okruh). Teplo se předává do topné vody. S ohledem na dosahovanou efektivitu může být voda při vhodném podzemním zdroji, například ze studny, nejlepším zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo. Tento systém má nejvyšší průměrný roční topný faktor při nejnižších nákladech.

Teplota spodní vody je během celého roku relativně stálá, pohybuje se v mezích od 8 °C do 10 °C (v místech s termálními prameny lze čerpat vodu o teplotě až 20 °C). Dá se proto očekávat, že výkon tepelného čerpadla bude také relativně stálý i během zimních měsíců. Předpokládá se ochlazení vody v tepelném čerpadle asi o 3 °C – 5 °C. Ochlazení nesmí být příliš velké, aby nemohlo docházet k zamrzání vody ve výparníku. Tepelné čerpadlo také musí být chráněno proti výpadku zdrojové vody, jinak hrozí okamžité zamrz nutí výměníku, případně jeho poškození

Jste zde: Home Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla voda voda

Kde nás najdete

 

mapa cr footer

 

Blue team, s.r.o.
U vodojemu 1450
252 28 - Černošice

Služby a produkty

  • Klimatizace do bytu
  • Blue box - klimatizace a chlazení
  • Tepelná čerpadla - prodej, montáž a servis
  • Servis a opravy klimatizace
  • Instalace a montáže klimatizace
  • Naše řešení na míru
  • Projekční a poradenská činnost

Kontaktujte nás

Blue team, s.r.o.

tel: +420 601 699 660
e-mail: info@blueteam.cz

Sledujte nás

facebook blueteam