Co je to klimatizace?

Klimatizace je zařízení určené pro úpravu vzduchu ve vymezeném prostoru. Klimatizace nevyrábí chlad přímo, ale odebírá teplo ze vzduchu v prostoru z předmětů a látek v něm a prostřednictvím chladicího média ho odvádí mimo místnosti, nejčastěji do venkovního prostředí.

Proces klimatizace probíhá ve třech fázích.

Komerčně zaměřené klimatizace nejčastěji pracují s chladivy, u kterých využívají jejich základní fyzikální vlastnosti. S těmi pak pracují v cyklech, které za sebou následují v tomto pořadí :

 1. STLAČENÍ HORKÉHO PLYNU - KOMPRESE
  Během první fáze kompresor nasává páry chladicího média (chladiva) za výparníkem a pod vysokým tlakem je dopravuje ke kondenzátoru. Stlačením par kompresorem dojde k jejich zahřátí.
 2. ZKAPALNĚNÍ PLYNU - KONDENZACE
  Ve druhé fázi je chladicí médium o vysoké teplotě a tlaku přivedeno do kondenzátoru, kde dochází obvykle za pomoci přídavného ventilátoru k intenzivnímu ochlazování okolním vzduchem. To má za následek kondenzaci (zkapalnění) chladicího média. Vzniklé odpadní teplo je odváděno do venkovního prostoru.
 3. PŘEDÁNÍ TEPLA, ODPAŘOVÁNÍ - EXPANZE
  Během třetí fáze je chladicí médium v kapalné podobě dopraveno pod tlakem k expanznímu ventilu na výparníku. Zde dochází k intenzivní expanzi chladiva, doprovázené jak změnou skupenství z kapalného na plynné, tak výraznému poklesu tlaku a teploty. V tomto okamžiku chladivo odebírá teplo z okolního vzduchu a pomocí ventilátoru je ochlazený vzduch z klimajednotky dopravován do klimatizovaného prostoru. Vzniklé páry jsou pak nasávány kompresorem a celý proces se následně opakuje.

princip klimatizace

Celý proces je vidět na tomto obrázku.

Tak to máme odborně vysvětlený základní princip klimatizace. Jednoduše můžeme říci že: Klimatizace odebírá teplý vzduch z vnitřního prostoru a odvádí ho do prostoru venkovního. Je to stejné jako u lednice. Teplo odebrané z obsahu lednice je odvedeno ven přes žebra na zadní straně lednice do prostoru.

Jste zde: Home Klimatizace a chlazení Princip klimatizace

Kde nás najdete

 

mapa cr footer

 

Blue team, s.r.o.
U vodojemu 1450
252 28 - Černošice

Služby a produkty

 • Klimatizace do bytu
 • Blue box - klimatizace a chlazení
 • Tepelná čerpadla - prodej, montáž a servis
 • Servis a opravy klimatizace
 • Instalace a montáže klimatizace
 • Naše řešení na míru
 • Projekční a poradenská činnost

Kontaktujte nás

Blue team, s.r.o.

tel: +420 601 699 660
e-mail: info@blueteam.cz

Sledujte nás

facebook blueteam