Co je to klimatizace?

Klimatizace je zařízení určené pro úpravu vzduchu v určeném prostoru. Klimatizace nevyrábí chlad přímo, ale odebírá teplo ze vzduchu v prostoru z předmětů a látek v něm a prostřednictvím chladicího média ho odvádí mimo místnosti, nejčastěji do venkovního prostředí. Takže bychom mohli jednoduše říci že: Klimatizace odebírá teplý vzduch z vnitřního prostoru a odvádí ho do prostoru venkovního. Přesný popis funkce klimatizace.

Druhy klimatizace

Druhů klimatizací je nepřeberné množství. Klimatizaci můžeme rozdělit podle několika hledisek.ukázky různých klimatizací

 1. Komfortní klimatizace - tato klimatizace vytváří prostředí vhodné pro pobyt lidí a to jak z hlediska pocitu, tak i hygieny. Nejčastější použití této klimatizace:
  • obytné prostory - byty, domy, kanceláře atd.
  • kulturní a společenské prostory - divadla, kina, hotely, nákupní centra a další
  • dopravní prostředky - auta, autobusy, vlaky, letadla, lodě atd.
  • prostory s velkou tepelnou zátěží - rozhlas, televize, ateliéry, studia atd.
  • prostory s přísnými požadavky na klima - nemocnice, operační sály, atd.
 2. Průmyslová klimatizace - většinou se jedná o chlazení různých technologických celků. Tyto klimatizační jednotky zajišťují správnou funkci těchto zařízení a v některých případech zajišťují i hygienickou funkci pro obsluhu těchto zařízení.
  • výrobní prostory - textil, léky, plasty, potraviny, automobilky a mnoho dalších
  • prostory s IT a telekomunikací - serverovny, telekomunikační sály, IT střediska atd.
 3. Speciální klimatizace

Chladivo v klimatizaci

chladivoChladicí médium (chladivo) je "tekutina", pomocí níž je přenášeno produkované teplo z daného prostoru do zařízení (kondenzátoru), kde dochází k jeho ochlazení (kondenzaci). Na chladivo jsou kladeny velké nároky aby splňovalo zejména tyto požadavky:

 • vysoká tepelná kapacita
 • nízká viskozita
 • nízká cena
 • ekologičnost

Druhy chladiva jsou různé podle klimatizačního zařízení a jeho využití. Asi nejčastěji se setkáváme s chladivy na bázi fluorovodíků. Také se používají chladiva - amoniak a CO2. 
Používání chladiv na bázi nevalně známých freonů je velmi přísně regulováno a postupně je od těchto chladiv upouštěno.

Klimatizace - tepelné čerpadlo

Většina klimatizací má možnost pracovat v režimu takzvaného tepelného čerpadla. Jedná se o opačný režim klimatizace, kdy se z kondenzátoru stává výparník a z výparníku kondenzátor, čímž dochází k tomu, že vnitřní jednotka topí a venkovní "chladí". Tento systém topení lze s úspěchem využít v přechodném období při venkovních teplotách kolem 0 °C. Při nižších teplotách je tento systém nevhodný a neefektivní. Ale existují i jiná tepelná čerpadla, která umí spolehlivě pracovat i při minusových teplotách. Více o tepelných čerpadlech

Klimatizace a zdravotní rizika

Používání klimatizace s sebou nese určitá zdravotní rizika. Nejčastěji se setkáváme s nachlazením, bolestí v krku či angínou. K těmto onemocněním dochází zejména při nevhodném používání klimatizace, kdy je nastavena velmi nízká teplota oproti venkovní teplotě. 

klimatizace-a-zdravotni-rizika

Hygienické normy doporučují nastavit teplotu v klimatizované místnosti maximálně o 6 °C nižší než je teplota venkovního vzduchu. Velmi často se setkáváme s případy, kdy je venku přes 30 °C a v kancelářích je nastaveno 20 °C.
Při špatné údržbě klimatizace může docházet k přemnožení škodlivých mikroorganismů a vyskytnou se s tím spojené nemoci. Ovšem pokud je pravidelně prováděn odborný servis na klimatizaci, těmto rizikům se zcela vyhnete. Naopak klimatizační a vzduchotechnické systémy (zvlhčovače, filtrace atd.) jsou používány v prostorech s vysokým požadavkem na kvalitu vzduchu, jako jsou například nemocnice či složitá technická zařízení.

Kde nás najdete

 

mapa cr footer

 

Blue team, s.r.o.
U vodojemu 1450
252 28 - Černošice

Služby a produkty

 • Klimatizace do bytu
 • Blue box - klimatizace a chlazení
 • Tepelná čerpadla - prodej, montáž a servis
 • Servis a opravy klimatizace
 • Instalace a montáže klimatizace
 • Naše řešení na míru
 • Projekční a poradenská činnost

Kontaktujte nás

Blue team, s.r.o.

tel: +420 601 699 660
e-mail: info@blueteam.cz

Sledujte nás

facebook blueteam