Jak vybrat správnou klimatizaci!

Rozhodli jste si koupit klimatizaci? Nevíte jak vybrat ten správný model? Nic vám neříkají jednotlivé parametry? Rádi Vám s výběrem vhodného klimatizačního zařízení pomůžeme. Tyto rady jsou obecné a platí zejména pro klimatizace do bytu (split klimatizace).
Podrobně se popíšeme nejdůležitější parametry při výběru klimatizace:

1. výkon klimatizace

Nejdůležitějším parametrem, který je při výběru klimatizace potřeba zvážit je chladící výkon zařízení. Výkon klimatizace volíme dle rozměrů dané místnosti či místností. Rádi Vám pomůžeme vybrat ten správný typ, který bude vhodný pro Vámi zvolené prostory.
U většiny klimatizací je udáván nejen chladící výkon, ale i tepelný a udává se nejčastěji v kW (kilowaty). Většina klimatizací v současné je vyráběna tak, aby umožnovala také topit - takzvaný režim "tepelné čerpadlo".

2. Hluk klimatizace

Dalším aspektem při výběru vhodné klimatizace je hluk.  Kdo by chtěl být v místnosti, kde kvůli klimatizaci není slyšet vlastního slova? Proto je velmi důležité dbát při výběru klimatizace i na parametry hluku jak vnitřní jednotky tak venkovní. Hladiny hluku jednotlivých klimatizací se pohybují v rozmezí 28 dB - 60 dB. Jen pro orientaci běžná konverzace má hodnotu cca 60 dB.
Je třeba si dát pozor i na hluk jednotky venkovní, jelikož dle platných norem a předpisů by nemělo být na hranici pozemku ve deních hodinách 6:00 - 22:00 více jak 50dB.

3. Další důležité parametry

Historie klimatizace

První náznaky klimatizace byly zaznamenány již ve starém Římě. Zde movití Římané nechali vést akvadukt kolem zdí svého obydlí, čímž docházelo k jejich ochlazení. Již tehdy byl využit základní princip klimatizace - odebíralo se teplo z materiálu (zdiva) pomocí chladícího média, jímž tehdy byla voda, která se využívá v některých případech dodnes.
Takže by se dalo říci, že první klimatizace vznikly již v dobách starého Říma.

První zmínky o principu klimatizace v moderním pojetí nacházíme v roce 1820, kdy britský vědec Michael Faraday zjistil, že stlačené amonium (NH3) v kapalném stavu dokáže chladit, pokud je postupně vypouštěno. Na základě tohoto principu byla o pár desítek let později již vynalezena první klimatizace.

Vynález klimatizace

Vynálezce klimatizace - Willis-CarrierZa skutečného vynálezce klimatizace je považován americký inženýr Willis Carrier, který instaloval 17. července 1902 první klimatizační systém. Tato klimatizace byla instalována v americkém New Yorku v tiskárně Sackett-Wilhelm, která si jej objednala, jelikož měla velké problémy s usycháním barev a mačkáním papíru kvůli vysoké teplotě a vlhkosti vzduchu.
Willis Carrier postavil svoji klimatizaci na nápadu hnát vzduch kolem trubek se studenou vodou. Tím docházelo ke srážení vodních par na těchto trubkách, čímž se ochlazoval okolní prostor.

Rozmach klimatizace

Postupem času byly instalovány podobné klimatizační systémy i do dalších tiskáren a továren. Velké uplatnění našly také v nově stavěných biografech. Koncem třicátých let byla klimatizace instalována i v americkém kongresu a také v Bílém domě.

Asi největší rozmach klimatizace přichází v padesátých letech dvacátého století. Tehdejší výrobci se postupně vypořádali s nebezpečnými chladicími médii na bázi propanu, které vystřídal dnes velmi dobře známý freon. Vynálezcem tohoto chladicího média je Thomas Midgley. Toho pověřila v roce 1930 General Motors Corporation, aby vynalezl bezpečné chladicí médium určené zejména pro domácnosti.

Klimatizace v současnosti

V některých oblastech je klimatizace nejen standard, ale spíše nezbytnost. V současnosti díky velkému technologickému rozmachu jsou k dispozici desítky druhů klimatizačních zařízení od různých výrobců.

Různí klimatizace - z leva: kazetová klimatizace, kondenzační jednotka, kanálová klimatizace, mobilka, výrobník studené vody

S klimatizací se běžně setkáváme všude od automobilů přes kanceláře a administrativní budovy až po tovární haly a výpočetní sály.
Používání klimatizace s sebou nese i negativní stránky. Především zvýšenou spotřebu elektrické energie a riziko úniků regulovaných plynů (obecný název freon). V exponovaných dnech tak hrozí nebezpečí přetížení přenosové soustavy. K takovému kolapsu již došlo například v americkém státě Kalifornia.

Co je to klimatizace?

Klimatizace je zařízení určené pro úpravu vzduchu ve vymezeném prostoru. Klimatizace nevyrábí chlad přímo, ale odebírá teplo ze vzduchu v prostoru z předmětů a látek v něm a prostřednictvím chladicího média ho odvádí mimo místnosti, nejčastěji do venkovního prostředí.

Proces klimatizace probíhá ve třech fázích.

Komerčně zaměřené klimatizace nejčastěji pracují s chladivy, u kterých využívají jejich základní fyzikální vlastnosti. S těmi pak pracují v cyklech, které za sebou následují v tomto pořadí :

 1. STLAČENÍ HORKÉHO PLYNU - KOMPRESE
  Během první fáze kompresor nasává páry chladicího média (chladiva) za výparníkem a pod vysokým tlakem je dopravuje ke kondenzátoru. Stlačením par kompresorem dojde k jejich zahřátí.
 2. ZKAPALNĚNÍ PLYNU - KONDENZACE
  Ve druhé fázi je chladicí médium o vysoké teplotě a tlaku přivedeno do kondenzátoru, kde dochází obvykle za pomoci přídavného ventilátoru k intenzivnímu ochlazování okolním vzduchem. To má za následek kondenzaci (zkapalnění) chladicího média. Vzniklé odpadní teplo je odváděno do venkovního prostoru.
 3. PŘEDÁNÍ TEPLA, ODPAŘOVÁNÍ - EXPANZE
  Během třetí fáze je chladicí médium v kapalné podobě dopraveno pod tlakem k expanznímu ventilu na výparníku. Zde dochází k intenzivní expanzi chladiva, doprovázené jak změnou skupenství z kapalného na plynné, tak výraznému poklesu tlaku a teploty. V tomto okamžiku chladivo odebírá teplo z okolního vzduchu a pomocí ventilátoru je ochlazený vzduch z klimajednotky dopravován do klimatizovaného prostoru. Vzniklé páry jsou pak nasávány kompresorem a celý proces se následně opakuje.

princip klimatizace

Celý proces je vidět na tomto obrázku.

Tak to máme odborně vysvětlený základní princip klimatizace. Jednoduše můžeme říci že: Klimatizace odebírá teplý vzduch z vnitřního prostoru a odvádí ho do prostoru venkovního. Je to stejné jako u lednice. Teplo odebrané z obsahu lednice je odvedeno ven přes žebra na zadní straně lednice do prostoru.

Co je to klimatizace?

Klimatizace je zařízení určené pro úpravu vzduchu v určeném prostoru. Klimatizace nevyrábí chlad přímo, ale odebírá teplo ze vzduchu v prostoru z předmětů a látek v něm a prostřednictvím chladicího média ho odvádí mimo místnosti, nejčastěji do venkovního prostředí. Takže bychom mohli jednoduše říci že: Klimatizace odebírá teplý vzduch z vnitřního prostoru a odvádí ho do prostoru venkovního. Přesný popis funkce klimatizace.

Druhy klimatizace

Druhů klimatizací je nepřeberné množství. Klimatizaci můžeme rozdělit podle několika hledisek.ukázky různých klimatizací

 1. Komfortní klimatizace - tato klimatizace vytváří prostředí vhodné pro pobyt lidí a to jak z hlediska pocitu, tak i hygieny. Nejčastější použití této klimatizace:
  • obytné prostory - byty, domy, kanceláře atd.
  • kulturní a společenské prostory - divadla, kina, hotely, nákupní centra a další
  • dopravní prostředky - auta, autobusy, vlaky, letadla, lodě atd.
  • prostory s velkou tepelnou zátěží - rozhlas, televize, ateliéry, studia atd.
  • prostory s přísnými požadavky na klima - nemocnice, operační sály, atd.
 2. Průmyslová klimatizace - většinou se jedná o chlazení různých technologických celků. Tyto klimatizační jednotky zajišťují správnou funkci těchto zařízení a v některých případech zajišťují i hygienickou funkci pro obsluhu těchto zařízení.
  • výrobní prostory - textil, léky, plasty, potraviny, automobilky a mnoho dalších
  • prostory s IT a telekomunikací - serverovny, telekomunikační sály, IT střediska atd.
 3. Speciální klimatizace

Chladivo v klimatizaci

chladivoChladicí médium (chladivo) je "tekutina", pomocí níž je přenášeno produkované teplo z daného prostoru do zařízení (kondenzátoru), kde dochází k jeho ochlazení (kondenzaci). Na chladivo jsou kladeny velké nároky aby splňovalo zejména tyto požadavky:

 • vysoká tepelná kapacita
 • nízká viskozita
 • nízká cena
 • ekologičnost

Druhy chladiva jsou různé podle klimatizačního zařízení a jeho využití. Asi nejčastěji se setkáváme s chladivy na bázi fluorovodíků. Také se používají chladiva - amoniak a CO2. 
Používání chladiv na bázi nevalně známých freonů je velmi přísně regulováno a postupně je od těchto chladiv upouštěno.

Klimatizace - tepelné čerpadlo

Většina klimatizací má možnost pracovat v režimu takzvaného tepelného čerpadla. Jedná se o opačný režim klimatizace, kdy se z kondenzátoru stává výparník a z výparníku kondenzátor, čímž dochází k tomu, že vnitřní jednotka topí a venkovní "chladí". Tento systém topení lze s úspěchem využít v přechodném období při venkovních teplotách kolem 0 °C. Při nižších teplotách je tento systém nevhodný a neefektivní. Ale existují i jiná tepelná čerpadla, která umí spolehlivě pracovat i při minusových teplotách. Více o tepelných čerpadlech

Klimatizace a zdravotní rizika

Používání klimatizace s sebou nese určitá zdravotní rizika. Nejčastěji se setkáváme s nachlazením, bolestí v krku či angínou. K těmto onemocněním dochází zejména při nevhodném používání klimatizace, kdy je nastavena velmi nízká teplota oproti venkovní teplotě. 

klimatizace-a-zdravotni-rizika

Hygienické normy doporučují nastavit teplotu v klimatizované místnosti maximálně o 6 °C nižší než je teplota venkovního vzduchu. Velmi často se setkáváme s případy, kdy je venku přes 30 °C a v kancelářích je nastaveno 20 °C.
Při špatné údržbě klimatizace může docházet k přemnožení škodlivých mikroorganismů a vyskytnou se s tím spojené nemoci. Ovšem pokud je pravidelně prováděn odborný servis na klimatizaci, těmto rizikům se zcela vyhnete. Naopak klimatizační a vzduchotechnické systémy (zvlhčovače, filtrace atd.) jsou používány v prostorech s vysokým požadavkem na kvalitu vzduchu, jako jsou například nemocnice či složitá technická zařízení.

klimatizace a chlazení

Hlavním oborem naší firmy jsou dodávky a montáže klimatizačních zařízení a chlazení. Nabízíme kompletní služby od klimatizace do bytu, přes administrativní budovy, až po průmyslové objekty a IT centra.

Dodáváme tato klimatizační zařízení

 • Klimatizace Blue Box
 • Klimatizace Ferolli
 • Rezidenční klimatizace - bytová klimatizace Sinclair, Toshiba, LG, Daikin a další
 • Komerční klimatizace - klimatizační systémy VRV - Sinclair, LG, Toshiba a další
 • Kondenzátory a suché chladiče - Güntner a Thermokey
 • Chladicí věže Evapco

Nabídka služeb

 klimatizace

 • dodávky a montáže klimatizace a chlazení
 • montáže rozvodů chladiva - Cu potrubí
 • montáže trubních rozvodů chlazené vody
 • záruční a pozáruční servis klimatizačních zařízení Blue Box, Ferolli, York, Train, Sinclair, LG, Toshiba. Další zařízení po dohodě
 • opravy a repase klimatizací Blue Box
 • dodávky náhradních dílů Blue Box
 • dodávky a montáže kondenzátorů a suchých chladičů Güntner a Thermokey
 • dodávky a montáže chladicích věží Evapco
 • revize chladivových okruhů dle vyhlášky 279/2009 Sb.
 • projekční a poradenská činnost
 • technická podpora klimatizací Blue Box a Ferolli
 • individuální přístup - řešení na míru

Chladicí věže

Naše společnost nabízí chladicí věže pd předního výrobce těchto zařízení. Jedná se o výrobky firmy Evapco, která patří k největším výrobcům chladicích věží na světě. Našim klientům nabízíme kompletní služby spojené s chladicími věžemi od návrhu přes dodávku a montáž, uvedení do provozu až po pravidelný servis těchto zařízení.

Princip chladicí věže

Úkol chladicí věže je zchladit médium (vodu) na požadovanou teplotu. Hydraulický systém chladicí věže přivádí teplou vodu do horní části věže. Tato voda je rozstřikována pomocí trysek přes chladicí výplň, současně je pomocí ventilátoru dopravován vzduch proti proudu stékající vody. Část vody se odpaří, čímž dochází k odnímání tepla ze zkrápějící vody. Vzniklý teplý vzduch je odváděn pomocí ventilátoru pryč z věže do okolí. Zchlazená voda stéká do nádrže ve spodní části chladicí věže a odtud je distribuována zpět do hydraulického systému zdroje tepla (klimatizační jednotka atd.). Takto lze jednoduše popsat princip chladící věže.

DRUHY CHADiCÍCH VĚŽÍ

 • otevřené chladicí věže
 • uzavřené chladicí věže

UKÁZKOVÉ REFERENCE chladicích věží

chladici-vez-letisteLetiště Praha Ruzyně - Alfa Flight

Dodávka a montáž chladicí věže Baltimor a dvou výrobníků chlazené vody Blue Box Omega. Součástí této realizace byla ekologická likvidace staré chladicí věže a také dvou absorberů. Chladicí věž byla za pomoci jeřábu usazena na střeše objektu na ocelovou konstrukci. Byly provedeny nové rozvody vody mezi klimatizačními jednotkami a chladicí věží. Součástí celé realizace byl také nový systém MaR, který se stará o bezproblémový chod celého klimatizačního systému.

Více fotek z realizace...


chladici-vez-acumaluxAkumalux Mladá Boleslav

Kompletní realizace dvou nástěnných klimatizací Sinclair. Vnitřní jednotky umístěny v ředitelně a v kanceláři. Venkovní jednotky umístěné na střeše budovy na betonové konstrukci. Součástí realizace byla montáž Cu rozvodů chladiva, odvod kondenzátu a silový přívod elektro ke klimatizačním jednotkám. Cu potrubí bylo vedeno nepoužívaným světlíkem přímo na střechu, společně s potrubím byl veden i kondenzát ven na střechu objektu a zde sveden do nejbližšího svodu. Celková doba realizace 2 dny.

Více fotek z realizace ...

Kde nás najdete

 

mapa cr footer

 

Blue team, s.r.o.
U vodojemu 1450
252 28 - Černošice

Služby a produkty

 • Klimatizace do bytu
 • Blue box - klimatizace a chlazení
 • Tepelná čerpadla - prodej, montáž a servis
 • Servis a opravy klimatizace
 • Instalace a montáže klimatizace
 • Naše řešení na míru
 • Projekční a poradenská činnost

Kontaktujte nás

Blue team, s.r.o.

tel: + 420 251 511 620
e-mail: info@blueteam.cz

Sledujte nás

facebook blueteam google + blueteam